(Chinhphu.vn) – Mạng thông tin này sẽ kết nối cung – cầu trong đào tạo, sử dụng nhân lực ngành giáo dục giữa các cơ sở đào tạo, cung ứng nhân lực, các cơ sở sử dụng nhân lực và các cá nhân có nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng, tìm kiếm việc làm trong ngành giáo dục trên phạm vi cả nước.

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa phê duyệt Đề án Xây dựng mạng thông tin cung – cầu trong đào tạo và sử dụng nhân lực ngành giáo dục.

Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết, Đề án nhằm góp phần phát triển hệ thống thông tin về thị trường nhân lực ngành giáo dục, đa dạng hóa các hình thức giao dịch việc làm. Đề án cũng góp phần công khai, minh bạch các thông tin về tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng nhân lực ngành giáo dục.

Theo đó, mạng thông tin này sẽ kết nối cung – cầu trong đào tạo, sử dụng nhân lực ngành giáo dục giữa các cơ sở đào tạo, cung ứng nhân lực, các cơ sở sử dụng nhân lực và các cá nhân có nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng, tìm kiếm việc làm trong ngành giáo dục trên phạm vi cả nước.

Cụ thể, Đề án sẽ cung cấp thông tin về năng lực đào tạo, cung ứng nhân lực ngành giáo dục của các cơ sở đào tạo; thông tin về nhu cầu tuyển dụng của các cơ sở sử dụng nhân lực giáo dục.

Phía các cơ sở sử dụng lao động sẽ tìm được thông tin về nhu cầu tìm việc, nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng của sinh viên, giáo viên.

Trên cơ sở thông tin, dữ liệu cung-cầu thu thập được, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ tổ chức sàn giao dịch việc làm ngành giáo dục trực tuyến (online) và ngoại tuyến (offline) để tạo điều kiện kết nối, liên hệ, gặp gỡ trực tiếp giữa cơ sở tuyển dụng và người tìm kiếm việc làm.

Một trong các nội dung quan trọng khi thực hiện đề án là dự báo tình hình cung – cầu nhân lực ngành giáo dục. Theo đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ có các phần mềm thống kê, phân tích và dự báo nhu cầu nhân lực, nhằm giúp các cơ sở đào tạo, đơn vị quản lý chủ động trong kế hoạch đào tạo, tuyển dụng và người lao động có thông tin tham khảo trong việc lựa chọn ngành nghề.

Đề án sẽ được triển khai trong 5 năm, chia làm 2 giai đoạn, trong đó giai đoạn 1 từ năm 2015-2017, Bộ sẽ vận hành thí điểm mạng thông tin cung – cầu nhân lực ngành giáo dục với cơ sở dữ liệu bao gồm: năng lực đào tạo, cung ứng nhân lực ngành giáo dục, nhu cầu nhân lực ngành giáo dục, nhu cầu bồi dưỡng, đào tạo, tìm kiếm việc làm ngành giáo dục của các cá nhân.

Giai đoạn 2 từ năm 2018-2020, giai đoạn này sẽ đưa hệ thống mạng thông tin cung-cầu trong đào tạo và sử dụng nhân lực ngành giáo dục vào triển khai trên toàn quốc và tổ chức hội chợ việc làm trực tuyến.

Lan Phương

Leave a Reply